Gegevensbescherming

Doeleinden van de gegevensverzameling
Alle informatie die met Engels & Partners gedeeld wordt, wordt met de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor de hieronder vermelde doeleinden. Wanneer je opmerkingen of vragen hebt over onze diensten en het effect daarvan op de bescherming van jouw gegevens dan kun je contact met ons opnemen.

Engels & Partners BV
Willem Dreeslaan 432 B
2729 NK Zoetermeer
020-4033599
info@ engelsenpartners.nl

Waarom worden persoonsgegevens verzameld?

Bemiddelingsopdrachten

Tussen Engels & Partners en freelancer/zzp’er en/of zakelijke relaties. Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele overeenkomst(en) van de opdracht tussen de freelancer/zzp’er en de zakelijke relatie.

Financiële administratie

Om het facturatieproces te kunnen uitvoeren voor zowel freelancers/zzp’ers als zakelijke relaties.

Up-to-date houden gegevens zoals opleidingen/nieuwe werkervaringen

Engels & Partners verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder bemiddeling van freelancer/zzp’er. Voor een goede uitvoering van die dienstverlening, is het van groot belang dat de persoonsgegevens up-to-date zijn en blijven. Engels & Partners kan onderstaande persoonsgegevens verwerken wanneer je een freelancer/zzp’er dan wel een zakelijke relatie bent. Je bent zelf verantwoordelijk voor het feit wij de beschikking hebben over juiste en relevante gegevens.

De gegevens die Engels & Partners verzamelt, gebruikt en opslaat

Freelancer/zzp’er

Bij verzoek tot bemiddeling door Engels & Partners bij het aangaan van (tijdelijke) opdrachten bij verschillende opdrachtgevers worden de volgende gegevens verwerkt:

NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.

Geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, nationaliteit.

CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring en overige (neven)activiteiten.

Foto.

Gegevens over beschikbaarheid voor opdrachten.

Gegevens over vakantie.

Alle andere gegevens die van belang kunnen zijn bij de selectie van een kandidaat voor een tijdelijke opdracht van Engels & Partners zoals ook referenties (na toestemming kandidaat).

Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs.

Zakelijke relatie
Engels & Partners verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken wordt gedaan. Zoals medewerkers van opdrachtgevers, contactpersonen bij leveranciers en referenten. Onder meer de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties kunnen hierbij worden verwerkt:

Naam.

Adresgegevens.

Telefoonnummer

Emailadres.

Functie-titel.

Geslacht.

Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Met opdrachtgevers en leveranciers die namens Engels & Partners diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekt Engels & Partners persoonsgegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door de wet, of door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom worden persoonsgegevens verzameld?”

Rechten van betrokkenen

Uiteraard zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene het recht om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die Engels & Partners van hem of haar verwerkt. Tevens kan verzocht worden om correctie, aanvulling, verwijdering of overdracht van die persoonsgegevens. Indien je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens door Engels & Partners onrechtmatig worden verwerkt, kun je schriftelijk bezwaar bij ons maken en/of verzoeken de verdere verwerking van jouw gegevens te beperken. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke informatie van de gebruikers van onze website wordt door ons verder en in het algemeen verzameld en opgeslagen en waarvoor gebruiken wij deze?

Middels anonieme statistieken kan het aantal bezoekers op onze website vastgesteld worden. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, en waar bezoekers de website verlaten. Zo kunnen we de website continu verbeteren ten behoeve van het gebruiksgemak. Engels & Partners stelt geen gebruikersprofielen op en verbindt de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Zo blijft de anonimiteit van de bezoeker gewaarborgd.

Doordat wij Google Analytics gebruiken, ontkomen wij er niet aan dat bepaalde (digitale) persoonsgegevens, zoals IP-adressen van websitebezoekers, worden overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google is in het bezit van een Europees-Amerikaanse Privacy-Shield-certificering en heeft verklaard te voldoen aan de principes van het Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Links op website
Op de website van Engels & Partners kunnen links naar andere websites worden opgenomen. Engels & Partners is niet aansprakelijk voor de privacy-praktijken van deze websites. De privacyverklaring die je nu leest, is alleen van toepassing op de informatie die op de website van Engels & Partners wordt verzameld.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.