De beste Freelancers

Ons specialisme is dus altijd de beste freelancer voor de job. En ‘de beste’, dat is die freelancer die in niveau, ervaring, mentaliteit én persoonlijkheid perfect aansluit bij de opdracht en bij de opdrachtgever.

Gespreksrondes
Dat eerste gesprek gaat over jou. Over je ervaring, je verwachtingen, je sterke en minder sterke punten en over je motivatie om te (gaan) freelancen. Daarnaast komen het zelfstandig ondernemerschap en de voor- en nadelen van freelancen aan bod. Hierna besluiten jij en wij of we samen verder willen. Willen we dat, dan hebben we een tweede gesprek waarin we dieper ingaan op vakinhoudelijke en persoonlijke aspecten. We vragen je dan ook om een aantal referenties.

Zelfstandig ondernemerschap
Als freelancer bij E&P ben je 100% zelfstandig ondernemer. Wij treden uitsluitend op als jouw agent. Je bent dus niet bij ons in dienst en we detacheren je ook niet. De afspraken tussen jou, de opdrachtgever en E&P leggen we vast in een driepartijenovereenkomst. Deze overeenkomst is in overeenstemming met de nieuwe wetgeving van 1 mei 2016 en goedgekeurd door de Belastingdienst.

Over geld
Geld. Niet onbelangrijk. We werken met verschillende profielen – van operationele projectcoördinatoren tot senior management. Het tarief wordt per profiel per opdracht vastgesteld. Daarbij zijn we over de fee die we berekenen volledig transparant. Wij factureren namens jou aan de opdrachtgever. Die maakt het geld aan ons over en wij sturen het meteen door naar jou. Ook transparant.

Wat doen we er ervoor?
Voor de fee die je ons betaalt mag je wat terugverwachten. Om te beginnen zijn we echt jouw agent. Je kunt op ons terugvallen als je met vragen zit, tegen dingen aanloopt bij je opdracht of ergens juridische zekerheid over wilt. En we zetten ons volledig in om je opdrachten te bezorgen die bij je passen. Daarnaast zorgen we dat administratief en juridisch alles klopt. En we komen regelmatig bij elkaar, zodat je ook je mede-E&P’ers leert kennen en ervaringen kunt uitwisselen. Bovendien kom je, zoals gezegd, in een zeer uitgebreid en stabiel netwerk met eersteklas opdrachtgevers. Kortom: meld je aan.