DE BESTE FREELANCER – wie is dat?

Ons specialisme is dus de beste freelancer vinden voor de job. En de beste, dat is die freelancer die in niveau, ervaring, mentaliteit en temperament perfect bij uw opdracht en uw organisatie aansluit. Om die freelancer te kunnen leveren zijn we zeer selectief in wie we vertegenwoordigen en kennen we onze freelancers persoonlijk. En we geven er de voorkeur aan om ook u persoonlijk te leren kennen. Dat lukt niet altijd, door grote haast of tijdgebrek, maar dan komen we later een keer langs.

De selectie

E&P-freelancers zijn zeer goed in hun werk en hebben minstens 5 jaar ervaring plus de juiste motivatie en mentaliteit. Het zijn pragmatische, praktische en slimme doeners. Ze voelen zich snel thuis en stappen makkelijk in lopende processen. Van elke freelancer in ons bestand kennen we de sterke en de minder sterke punten, we weten wat de affiniteiten zijn en we hebben een brede referentiecheck gedaan.

Van aanvraag tot afronding

Als u een freelancer nodig hebt beginnen we met vragen. Voor welke functie en welke werkzaamheden. Welke vaardigheden zijn nodig en wat zijn uw verwachtingen. We kijken naar branchetype en naar de ‘persoonlijkheid’ van uw organisatie. En we bespreken het gewenste profiel en niveau. Per mail stellen we dan een freelancer aan u voor, met CV en motivatie. Sluit hij of zij aan op uw wensen, dan volgt een kennismakingsafspraak. Verloopt die positief, dan leggen we alles in een driepartijenovereenkomst vast en kan de freelancer beginnen.

Altijd een stevig staaltje communicatie

” Bij een verlof of een groot project bel ik steevast Tessa en Monique om vlot een fijne, ervaren, flexibele professional aan boord te halen. Dat resulteert altijd in een stevig staaltje communicatie en een leuke tijd samen! ”

Janneke Patje, opdrachtgever bij Microsoft en Aegon